مرور برچسب

سیاست‌گذاری‌هایمان

شاهد تئوریزه کردن نابرابری در ساحت اندیشه اجتماعی هستیم

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در چهارمین همایش ملی «پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» با بیان اینکه حتی در دوران مدرن نیز شاهد تداوم این تئوریزه کردن نابرابری در ساحت اندیشه…
ادامه مطلب ...