مرور برچسب

سیاست

فعالیت‌های وزارت ارشاد اسلامی طبق سیاست‌های مقام معظم رهبری است

نگاه راهبردی ایشان نسبت به اهمیت وزارت ارشاد اسلامی همواره فراتر از تفاسیر تنگ‌نظرانه‌ای است که پیگیری آن را محدود به یک یا چند دستگاه حاکمیتی نموده و یا آن را پدیده‌ای سطحی وظاهری تلقی…
ادامه مطلب ...