اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سیاوش شمسی پور

کارشناسان ژاپنی از سایت پسماند محمدآباد بازدید کردند

یازده نفر از نمایندگان حوزه پسماند کشور ژاپن به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا وکارشناسان اداره حفاظت محیط زیست استان قزوین از سایت پسماند عادی و صنعتی محمدآباد بازدید…

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی دبیران کتاب انسان و محیط‌زیست

کارگاه آموزشی دبیران کتاب انسان ومحیط زیست با هدف توانمند سازی تغییر در نگرش و رفتار دانش‌آموزان نسبت به مسائل محیط زیستی واحساس مسئولیت‌پذیری آنها در این حوزه محیط زیست در استان قزوین…