مرور برچسب

سیدحامد محمودزاده

حامد همایون با سال ۹۷ تمام شد؟ پایان زود هنگام بِرَند تجاری این خواننده

محمود زاده خیلی زود تحتِ عنوانِ بِرند «حامد همایون» که متعلق به رجب‌پور بود معروف شد و درآمدهای میلیاردی برای شرکت به ارمغان آورد. حامد همایون با سال ۹۷ تمام شد؟
ادامه مطلب ...