مرور برچسب

سیدرضا صالحی‌امیری

مردم کمبود را تحمل می‌کنند، تبعیض و فساد را هرگز!

«سه نکته کلیدی را باید در این مقطع مدنظر قرار داد. یک حل و فصل مشکلات موسسات مالی و اعتباری است که چالش عمده‌ای در نظام سیاسی است. نکته دوم مساله بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی و مساله سوم…
ادامه مطلب ...