مرور برچسب

سیدعلی تدین صدوقی

ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارتباط فرهنگی هنری با کشورهای همسایه شمالی

هنرمندان کشورهای شمالی همسایه روش و سبک هنر و آموزش هنرمندان ایران را بالا دانسته و همین ارتباط باعث گردیده که به هنرهای ایرانی و به ویژه هنرهای نمایشی ایران اعتنا و برخورد خاص و…
ادامه مطلب ...