مرور برچسب

سیدمحمد بهشتی

واگذاری موزه هنرهای معاصر و دخالت در حراجی‌ها صحت ندارد

مدت‌ها پیش بعضی هنرمندان راجع به نحوه نگهداری آثار موجود در موزه هنرهای معاصر ابراز نگرانی کرده بودند و بدنبال آن کارشناسان میراث از موزه و نحوه نگهداری آثار بازدید کرده‌اند.
ادامه مطلب ...