مرور برچسب

سید جمال هادیان

اخلاق رسانه ای داشته باشیم

هادیان در این ویدیو به ما می‌گوید که کدام کارها در رسانه به معنای بی‌اخلاقی رسانه‌ای تلقی می‌شود. به پیشنهاد او بیایید اخلاق رسانه ای داشته باشیم.

فتوت نامه شغلی چیست؟

این اشتباهات در طول سالیان متمادی از بس که تکرار شدند ما خیال می‌کنیم اتفاقاً شکل درست همین است. فتوت نامه شغلی چیست؟ این ویدیو را ببینید.