مرور برچسب

سید عباس صالحی

وزارت ارشاد حلقه اتصال بین مستندسازان با پایگاه‌های پژوهشی می‌شود

سید عباس صالحی گفت: مرکز گسترش مستند و تجربی و کلیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایجاد اتصال بین نهادها، سازمان ها و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که می‌توانند به کمک مستندسازان بیایند،…
ادامه مطلب ...