مرور برچسب

سید علی تدین صادقی

تحقیق و پژوهش یکی از ارکان مهم نمایش‌های سنتی آئینی است

سید علی تدین صدوقی : جواد انصافی چند سالی است که کارهایش را با پژوهش و تحقیق به روی صحنه می‌برد واین یکی از اصولی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین روش‌هایی است که می‌توان در خصوص به صحنه کشیدن…
ادامه مطلب ...