مرور برچسب

سید علی تدین صدوقی

جعفر والی این بزرگ مرد کوچک‌اندام تئاتربا لبخند همیشگی‌اش

سید علی تدین صدوقی: استاد جعفر والی نازنین، ای بزرگ مرد کوچک اندام تئاتر ایران ، یک بار دیگر بیا و لبخند همیشگی‌ات را نثارمان کن که دلهایمان سخت گرفته است از این روزهای بی مردی.
ادامه مطلب ...