مرور برچسب

سید محمد مهدی طباطبایی نژاد

سید محمد مهدی طباطبایی‌نژاد دبیر جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در مراسم اختتامیه : نگاهمان به…

سید محمد مهدی طباطبایی‌نژاد دبیر جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در مراسم اختتامیه : نگاهمان به تولیدات بومی و ملی است. دبیر یازدهمین جشنواره...
ادامه مطلب ...