مرور برچسب

سیل خرم آباد

از سیل گلستان تا سیل خرم آباد همه چیز همان همیشگی است؛ واقعیت تلخی که تعداد زیادی مقصر دارد

واقعیت؛ جنگل‌های به قولی کچل کچلی و مراتع تخریب شده‌ای بود که دیگر قدرت کنترل رواناب های یک باران معمولی را هم نداشتند. از سیل گلستان تا سیل خرم آباد همه چیز همان همیشگی است.
ادامه مطلب ...