مرور برچسب

شادکامی

برگزاری نخستین جلسه پیمایش ملی تعیین وضعیت شادکامی در ایران

نخستین جلسه کمیته علمی و سیاستگذاری پیمایش ملی تعیین وضعیت شادکامی در ایران؛ مولفه‌ها، عوامل و روش‌های موثر در ارتقاء شادکامی از سوی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان البرز برگزار شد.…
ادامه مطلب ...