مرور برچسب

شادی دانش آموزان با آهنگ جنتلمن

کلیپ شادی دانش ‌آموزان در مجلس پیگیری شود؛ بچه‌ها مثل مسئولان عادت به پشت میزنشینی ندارند

کلیپ شادی دانش ‌آموزان در مجلس پیگیری شود؛ بچه‌ها مثل مسئولان عادت به پشت میزنشینی ندارند. کلیپ شادی دانش‌آموزان، تبدیل به تیتر یک روزنامه‌ها شد.
ادامه مطلب ...