مرور برچسب

شاهرود

جنگل ابر آتش گرفت

شاهرود - یک منبع آگاه در منابع طبیعی استان سمنان از وقوع دومین حریق طی ۴۰ روز اخیر در جنگل ابر خبر داد و گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.