مرور برچسب

شایعه گرانی بنزین

گرانی بنزین شایعه است یا واقعیت؛ آیا شایعه‌سازی‌ یک ترفند است برای سنجش واکنش مردم

گرانی بنزین شایعه است یا واقعیت؛ آیا شایعه‌سازی‌ یک ترفند است برای سنجش واکنش مردم؟ معلوم نیست هسته اصلی شایعه‌ها را چه کسانی تشکیل می‌دهند.
ادامه مطلب ...