مرور برچسب

شبکه جم

تصمیم جدید شبکه جم

مدیر شبکه ماهواره‌ای جم به دلیل کیفیت پایین سریال‌ها و فیلم‌های تولید شده، دستمزدهای ماهانه را قطع کرده و از این پس با همه هنرمندان حاضر در شبکه به صورت پروژه‌ای همکاری می‌کند.