مرور برچسب

شبکه دو

چرا برنامه انتهای خیابان الوند می‌خواهد از موضوعات بگذرد؟ هنرمندان باید در تلویزیون حرف بزنند

هر کس در ابراز عقیده آزاد است و کسی حق ندارد دیگری را به خاطر عقیده‌اش شماتت کند. چرا برنامه انتهای خیابان الوند می‌خواهد از موضوعات بگذرد؟
ادامه مطلب ...