مرور برچسب

شب یلدا

شب یلدای زودرس تهران

شب یلدای زودرس تهران. سالهاست از زلزله تهران حرف می‌زنیم. سالهاست از مدیریت بحران می‌گوییم و هربار با خبرهای زلزله دلهره به جان‌مان می‌افتد ...