مرور برچسب

شرق گلستان

سدسازان محترم؛ لطفاً از مصیبت سیل در شرق گلستان برای خود فرصت نسازید!

چگونه این تمدن دوام آورد؟ راستی چرا سد گلستان را پیش از وقوع سیل خالی نکردند تا سرریز سد بر ابعاد خسارت سیل نیافزاید؟ سدسازان محترم؛ لطفاً از مصیبت سیل در شرق گلستان برای خود فرصت…
ادامه مطلب ...