مرور برچسب

شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

پرونده هزار سرویس بهداشتی از ایده‌های اسفندیار رحیم‌ مشایی دوباره باز شد

پرونده «۱۰۰۰ سرویس بهداشتی» دوباره باز شد. کلنگ این پروژه از دهه ۸۰ زمین زده شد و قرار بود در سال ۱۳۹۰ به سرانجام برسد، اما بارها با برچسب «پروژه‌ی شکست‌خورده» از مدار خارج شد.
ادامه مطلب ...