اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شعر

عبدالجواد موسوی شاعر و روزنامه‌نگار گفت: انتقاد از آدم‌های مشهور مثل همایون شجریان، تاوان دارد

عبدالجواد موسوی شاعر و روزنامه‌نگار، این اتفاق و نمونه‌های مشابه آن را نشانه‌ای می‌داند از آشنا نبودن چنین شخصیت‌هایی با ادبیات و دم‌خور نبودن با ادیبان.

جایزه ادبی الوند در ایستگاه پایانی؛ معرفی کتاب‌های راه یافته به مرحله پایانی داوری جایزه ادبی الوند

جایزه ادبی الوند در ایستگاه پایانی؛ معرفی کتاب‌های راه یافته به مرحله پایانی داوری جایزه ادبی الوند. راه‌یافتگان به مرحله نهایی داوری معرفی شدند.