مرور برچسب

شغل خبرنگاری

شغل خبرنگاری در دسته مشاغل زیان‌آور قرار گرفت؛ بالاخره خبرنگارها هم دیده شدند

شغل خبرنگاری در دسته مشاغل زیان آور قرار گرفت؛ بالاخره خبرنگارها هم دیده شدند. به دوستان خبرنگارمان تبریک می‌گوییم که کم‌کم دارند قدرشان را می‌فهمند.
ادامه مطلب ...