مرور برچسب

شمال آفریقا

آیا منابع آب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پایدار و کارآمد مدیریت می‌شود؟

آیا منابع آب این منطقه، پایدار و کارآمد مدیریت می‌شود؟ خاورمیانه و شمال افریقا، کانون بحران بهره‌برداری ناپایدار آب در جهان به شمار می‌آید که در ادامه می‌خوانید.
ادامه مطلب ...