مرور برچسب

شمایل حضرت مسیح(ع)

مرمت تابلوهای نقاشی شمایل حضرت مسیح(ع) در موزه بزرگ خراسان

مسئول کارگاه مرمت موزه بزرگ خراسان گفت: «حفاظت و مرمت دو تابلوی نقاشی با تکنیک رنگ و روغن تصویر شمایل حضرت مسیح(ع) در کارگاه و آزمایشگاه مرمت موزه بزرگ خراسان در حال انجام است.»
ادامه مطلب ...