مرور برچسب

شمیس پورشاهرضایی

جایی برای مشارکت تماشاخانه ها خصوصی با بزرگترین رویداد تئاتری کشور

شمیس پورشاهرضایی: یکی از دستاوردهای مهم دوره سی و چهارم جشنواره، به کارگیری ظرفیت ایجاد شده از رویش تماشاخانه های خصوصی و امکان بروز و ظهور بخشی دیگر از تولیدهای تئاتر ایران در این…
ادامه مطلب ...