مرور برچسب

شناختی

کتاب انسان خردمند و راز موفقیت انسانی که دوام آورد

در قسمت چهارم از بررسی کتاب انسان خردمند، پول، انقلاب کشاورزی ، انقلاب علمی و صنعتی، امپراتوری‌ها، ادیان، خط، عدالت، سرمایه‌داری، زندگی، تاریخ خوشبختی و فرجام انسان خردمند همگی به نحوی…
ادامه مطلب ...