مرور برچسب

شناخت ایران

ایرانی کسی است که ارزش‌های نهفته در خویشتن را می‌داند

میرجلال‌الدین کزازی گفت: کسی که تنها در شناسنامه ایرانی است نمی‌شاید، نمی‌سزد و روا نیست که در این خاک پاک بزید، ایرانی هنگامی شایسته این نام است که به خویشتن‌شناسی رسیده باشد و با…
ادامه مطلب ...