مرور برچسب

شهرستان نیشابور

‌کلیدر بهشتی در خراسان و روستایی زیبا در شمال شرقی کشورمان ایران

نام کتاب کلیدر نوشته محمود دولت‌آبادی برای تمامی اهالی هنر و ادبیات مخصوصا ادبیات معاصر آشنا است و اما شاید کم‌تر کسی بداند که نام این کتاب از روستایی به همین نام در شمال شرق ایران…
ادامه مطلب ...