مرور برچسب

شهر تاریخی سیمره

۱۰۰۱ گچ‌بری شهر تاریخی سیمره ایلام ساماندهی شد

مدیر پایگاه شهر تاریخی سیمره در راستای طرح ساماندهی و تهیه شناسنامه ثبتی اموال منقول تاریخی، ۱۰۰۱ گچ‌بری شهر تاریخی دره‌شهر(سیمره) استان ایلام ساماندهی شده و شناسنامه‌ی اموال برای این…
ادامه مطلب ...