مرور برچسب

شهر تاریخی ماسوله

ماسوله شهر شمعدانی‌های رنگارنگ با معماری خاص پلکانی است؛ مسیر دسترسی به ماسوله

ماسوله شهر شمعدانی های رنگارنگ؛ مسیر دسترسی به ماسوله. این شهر که به گفته برخی از مورخان قدمتش به هشتصد تا هزار سال می‌رسد، شهری است با معماری پلکانی خاص.
ادامه مطلب ...