مرور برچسب

شیرز

معنی کلمه شیرز چیست

شیرز یک نام محلیست که باید به خوش‌آهنگ بودنش قناعت کنیم. معنی کلمه شیرز چیست و چگونه است؟ اما باز دیگر تاکید می‌کنم اینها فقط حدس و گمان بنده است.

ثبت برج سنگی شیرز

شوق کشف یک منظره‌ی رویایی و ثبت عکس و تصویر برای اولین‌بار از شیرز همه آن سختی‌ها را از یاد برد. ثبت برج سنگی شیرز.