مرور برچسب

صدف مرواریدساز

صدف مرواریدساز چیست و چه ویژگی مشخصی دارد و انواع آن کدام است؟

صدف‌های مرواریدساز لب سیاه بسترهای صخره‌ای و سنگی را ترجیح می‌دهند. باد، امواج و حرکت آب مواد دفعی را جابه جا می‌کند و مواد غذایی جدید را در دسترس صدف‌ها قرار می‌دهد.
ادامه مطلب ...