مرور برچسب

صلح

صلح در ادبیات کودک

صلح در ادبیات کودک. در دنیای کودک، دو چیز بیشتر موج می‌زند: یکی علاقه به صلح و دیگری نفرت از جنگ و یادمان نرود که کنایه‌های قومیتی ...