مرور برچسب

صندلی داغ

مزاحم نوامیس سیاره ها

جاده چه همواره! سگ نگهبان توسط پلنگ غافلگیر شد. کاش لااقل سگ بیچاره را آگاه می‌کرد تا برای اینستاگرامش عکس بگیرد. مزاحم نوامیس سیاره ها.