مرور برچسب

صندوق احیا

کمیته‌های مشترک بین‌دستگاهی با صندوق احیا تشکیل شود

دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران تأکید کرد که لازم است تا برای آشنایی هر چه بیشتر و بهتر مجموعه‌های برگزار کننده برنامه‌های مهم کشوری یا بین‌المللی همچون مسابقات ورزشی با ظزفیت‌های بالفعل در…