مرور برچسب

صنعت نفت

به کارگیری فناوری پیشرفته راکتور دوغابی برای اولین بار در کشور

واحد نیمه صنعتی تولید سوخت مایع از گاز طبیعی با ظرفیت یک هزار بشکه‌ در روز و با به کارگیری فناوری پیشرفته راکتور دوغابی، برای اولین بار در کشور احداث می‌شود. به گزارش پایگاه خبری گلونی به…