مرور برچسب

صید

کاهش صید کیلکا در گیلان

صیادان کیلکا در سالجاری ۵ هزار و ۳۵۵ تن ماهی کیلکا صید کردند که صید اینگونه ماهی استخوانی در مقایسه با سال گذشته ۳ درصد کاهش یافته است. کاهش صید کیلکا در گیلان