مرور برچسب

ضایعات سنگبری

ضایعات سنگبری‌ در لرستان باعث مخاطرات محیط زیستی شده است

این ضایعات سرمایه بزرگی هستند که به هدر می‌روند و‌ مسئولان استانی و مدیریت صنایع هیچ تصمیمی برای بهره‌برداری و بازیافت آنها نگرفته است. ضایعات سنگبری‌ در لرستان باعث مخاطرات محیط زیستی شده…