مرور برچسب

طبیعت‌گردی

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

سر به زیر‌ترین گل لاله دنیا هم در دامنه زاگرس، هم در گلستان کوه در منطقه خوانسار استان اصفهان، هم در مناطق ییلاقی سر رود و دامنه‌های دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و هم در دامنه کوه‌های…