مرور برچسب

طب فیزیکی

شما برو همون فردا بیا

شما برو همون فردا بیا. افرادی که زمان‌های طولانی را صرف مطالعه و یا کار با رایانه می‌کنند بهتر است پس از هر یک ساعت نشستن و کار ۵ دقیقه قدم بزنند.