مرور برچسب

طلاق

طالع بینی متولدین ۶ آبان

طالع آنها با عقرب گره خورده است. هرگز سعی نکنید تولد بگیرید. اگر با یک متولد دیروز برخورد کردید سریع او را کتک زده و فرار کنید. طالع بینی متولدین ۶ آبان.

شیوع طلاق در استان‌های کشور

بررسی آمارهای ۵۰ سال اخیر نشان می‌دهد طلاق در ایران به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود طی سال‌های اخیر رسیده، به نحوی که شاهد رشد سریعی در تعداد طلاق، شیوع در اقشار و گروه‌های مختلف و گستردگی…