مرور برچسب

طنزنویسی

یک جمله که دنیایم را عوض کرد

به یک جمله‌ای برخورد کردیم که زندگی‌مان را تغییر داد. «غلط املایی آگاهانه می‌تواند یکی از تکنیک‌های طنزنویسی باشد.»  یک جمله که دنیایم را عوض کرد.

شکر خدا بورس سیاه پوش نشد

جراید: بورس امروز قرمزپوش پایان یافت. گلونی: خدا را شکر سیاه پوش نشد. جراید: حباب بزرگ بورس در حال تخلیه. شکر خدا بورس سیاه پوش نشد.

پوشک یا فرشته مرگ باجناق

به اتاق تا سقف پوشک چیده شده نگاه کردم و با دیدن آن همه نی‌نی خندان که چشم به من دوخته‌اند، زندگی را به کام خویش دریافتم. پوشک یا فرشته مرگ باجناق.

مزاحم نوامیس سیاره ها

جاده چه همواره! سگ نگهبان توسط پلنگ غافلگیر شد. کاش لااقل سگ بیچاره را آگاه می‌کرد تا برای اینستاگرامش عکس بگیرد. مزاحم نوامیس سیاره ها.