مرور برچسب

طنز تابستان

تابستانی که با کرونا رفیق شد

حالا که با کرونا، دست به گردن هم اندازان و آب طالبی سرکشان پا روی روزهای جوانی‌مان گذاشته‌اند و ککی هم ازشان نمی‌گزد. تابستانی که با کرونا رفیق شد.

تابستان شش ماهه و مزایای آن

ما خوزستانی‌ها شش ماه تابستان داریم یعنی برای فرار از داغستان بیرون از خانه، جز زندگی زیر باد کولر گزینه دیگری نداریم. تابستان شش ماهه و مزایای آن.

تابستان امسال بی‌صفا بود

زنگ زد و گفت مامانت دارد لایو می‌گیرد و تو را هم داریم می‌بینیم که با پیژامه صورتیت نشستی داری سیب می‌خوری. تابستان امسال بی‌صفا بود.

تابستان شما چگونه گذشت؟

گوشه ای نشسته بودم در این فکر بودم، من که هیچ کاری نکرده ام اما خسته و تشنه هستم. موهیتو یا میکس میوه های قرمز؟ تابستان شما چگونه گذشت؟

من یک اجتماعی ساده هستم

اصلاً به من چه که چند ماه است هر روز تاریخ کنکور را عوض می‌کنند. من نه کنکوری هستم، نه سیاسی هستم و نه فرهنگی. من یک اجتماعی ساده هستم.

در تابستان گروگان بودم

در کل گروگان‌گيری بعد روتين زندگی من در تمام فصول است. چرا؟ چون من دختر مسئول هستم. يعنی پدرم آقاست و من زاده‌اش. در تابستان گروگان بودم.