مرور برچسب

طنز دلار

حَسَن از دُلار پرسید

دُلار الان یا الان؟! این حال قیمت این روزهای دلار است؛ الان ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یک‌شنبه نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ قیمت دلار نزدیک به ۵۷۰۰تومان است.