مرور برچسب

طنز لری

طنز لری در تهران معنی ندارد

مردادماه قرار است جنگی با عنوان شب‌های لرستان در تهران برگزار شود و چنان‌که از پوستر آن برمی‌آید باز هم تیم قدیمی نمایش‌های طنز لری با همان تم‌های نمایشی تاریخ مصرف گذشته اجرای برنامه خواهند…