مرور برچسب

طنز ورزشی

فوتبال خیریتی ایران

این طوری بود که کم‌کم فوتبال ایران جان گرفت. البته هنوز برخی به خیریت در فوتبال اعتقاد دارند و می‌گویند در هر باخت و افتضاح مالی و اخلاقی در فوتبال ایران، «خیریتی» نهفته است. یعنی فوتبال…

رونالدو از گروه لفت داد

رونالدو هم که بعد از خوندن مسیج پیکه، روحیه‌ش رو باخته‌بود، از گروه لفت داد. بعدِ رفتنشم بازیکنای اسپانیا تو گروه نوشتن رونالدو تا شب بازی با ایران، خواب و خوراک نداره.

وزارت ورزشِ بی جوانان

تنها اظهارنظر جوانانه‌ای که از آقای گودرزی در خصوص جوان‌ها شنیدیم این بود که در سال ۹۳ آب پاکی رو ریختن روی دست و بال مرغ عشق‌های عاشق و گفتن: اعتباری برای وام ازدواج نداریم. وزارت ورزشِ بی…