مرور برچسب

طهرا نژادبهرام

برو کانادا خاله ببینه

آرمین‌ها و همه ژن‌های خوب رو به خدا می‌سپریم و از بابا و مامان‌هاشون می‌خوایم حواسشون به این سرمایه‌های راه دورمون باشه.