مرور برچسب

طوفان خرم‌آباد

روزنامه‌ی لُرستان/ ۱۰ شهریور

مروری بر خبرهای روز استان که هر روز به طور ویژه در پایگاه خبری گلونی منتشر می‌شود: روزنامه امروز لرستان روزنامه شله قلمکار است. بله. فقط آش نسیت که شله قلمکار می‌شود امروز آنقدر خبرهای…

باد شدید ۴۲ درخت را در کیو شکست

به گزارش پایگاه خبری گلونی، باد شدیدی که دیروز در خرم‌آباد وزید، تعداد ۴۲ درخت سوزنی‌برگ را در مجموعه پارک کیو شکست. برخی از این درختان از ریشه درآمده‌اند که می‌شود برای آنها کاری کرد اما…